SÅ ANLÄNDER DU TILL OSS

Norrby hamn hittas på kartsidan 725.

Till hamnen leder en 2,4m djup farled (då vattnet är på normalnivå).

Hamnens minimidjup är 1,5m och maximalt 2,4m

Norrby Hamn 9, 23390 Iniö

Bokning och förfrågningar: 040 015 8734

E-post: iniolanthandel@gmail.com


Iniö Norrby Hamn finns också på Facebook och Instagram :)