SÅ ANLÄNDER DU TILL OSS

Norrby hamn hittas på kartsidan 725.

Till hamnen leder en 2,4m djup farled (då vattnet är på normalnivå).

Hamnens minimidjup är 1,0 m och maximalt 2,4m

Norrby Hamn 9, 23390 Iniö

Bokning och förfrågningar: 040 015 8734

E-post: iniolanthandel@gmail.com


Iniö Norrby Hamn finns också på Facebook och Instagram :)